formularz zgłoszeniowy

Jesteśmy dostępni pod telefonem i mailem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.
Możemy porozmawiać przez telefon, video rozmowę lub spotkać się na żywo – wybierz co jest dla Ciebie najbardziej wygodne!

Abyśmy mogli się z Państwem kontaktować prosimy o zaznaczenie poniższych klauzul zgody:**
Wyrażam zgodę na używanie przez Extend Consulting Group, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).